R30084: Vallei van de Heulebeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Enkele waardevolle sites aanwezig, watermolen, boerderij, vlasroterijen, asten, .

Sociaal-culturele waarde: Vlascultuur

Beleidswenselijkheden:

Vrij open gebied, gelegen tussen de bebouwing van Gullegem. Gedeelte van Bergelen : vijver van zandwinning. Heulebeek heeft kronkelend verloop, aanpalende percelen groot en regelmatig, 2 grote hoeves nabij de beek.