R30093: Landschap langs kanaal Brugge - Gent

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Leiemeersen omvatten moeras- en hooilandvegetaties. Aanleg van het kanaal in de bedding van de Zuid-Leie.

Historische waarde:

Gedeelte nabij het kanaal Brugge - Gent bevat kleine historische ontginningslandschappen. Historisch tracé van de Zuid-Leie en kanaal, kronkelend verloop. Leiemeersen nabij het kanaal ook duidelijk herkenbaar op de kaart van Ferraris en Vandermaelen als moerassige weiden. Historische sites met toegangsweg nog herkenbaar, verschillende monumenten aanwezig.