R20032: Tangebeek - Maalbeek - Prinsenbos- Grimbergen

Verstoring: Bever: de Brusselse ring Rond de s’ Gravenmolen zijn er een aantal KMO’s die het historisch ensemble van deze buurt verstoren. Tangebeek: Ring

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Grimbergen herbergt heel wat architectuur uit het Ancien Regime.

Historische waarde:

Bever: Het alluvium van de Maalbeek is bijna volledig bebost. Tot voor 50 jaar was er een deel weiland. De perceelsvormen ten zuidoosten van de beek rondom het Hof van Bever zijn gewijzigd na de aanleg van de Brusselse ring maar aangezien het een open landschap gebleven is, veroorzaakte dit geen drastische wijziging van het landschap. Maalbeek-Nekkerbos-Potaarde: een relict van de kouters die zich uitstrekten in de wijde omgeving van Grimbergen. Enkel Grimbergen en het alluvium van de Maalbeek had een gesloten landschap. Het Nekkerbos breidde zich sinds Ferraris perceelsgewijs uit. De omgeving van de Maalbeek ten Zuiden van de Biesthoeve en rond de s’ Gravenmolen is nog deels bewaard. Na Ferraris zijn er enkele vijvers bijgekomen. Grimbergen: de dorpskern is samen met het Prinsenbos één groot historische site met tal van prachtige monumenten die getuigen van een rijk verleden dat een belangrijke invloed had op de geschiedenis van haar wijde omgeving.De Maalbeek met 4 watermolens en verscheidene Brabantse hoeves met een lange geschiedenis vormde een belangrijke economische ader die op verscheidene plaatsen nog gaaf is gebleven. Tangebeek: rond de beek zelf is het landschap op deze plaats weinig gewijzigd sinds Ferrarismaar onmiddellijk er omheen is alles volledig gewijzigd.

Esthetische waarde:

De barokke abdijkerk en tevens parochiekerk is door haar hoger ligging t.o.v. de rest van de gemeente een absolute baken. Naast deze kerk zijn er tal van 18de eeuwse panden te bewonderen op het kerkplein. Aan de Maalbeek zijn er naast 4 watermolens ook nog prachtige Brabantse hoeven te bewonderen. Het Prinsenbos met de ruïne van het Prinsenkasteel en 17de eeuwse bijgebouwen van het kasteel vormen eveneens romantisch ensemble met heel wat afwisseling.