R12002: Leefdaalbos - Impde - Molenbeek

Verstoring: De onmiddellijke omgeving van de A12 en de industrie langs de weg.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Eén van de zuid-noord gerichte beken die het Brabants laagplateau ontwateren via de Rupel. De relictzone is één aaneengesloten zone van Londerzeel tot Wolvertem.

Historische waarde:

De Beemden behield haar typisch beemdenlandschap; weiden met houtkanten en bomenrijen (knotwilgen en opgaande bomen) met hier en daar broekbossen (die vaak de laatste 100 jaar omgezet werden in populieraanplantingen). Ook de structurerende landschapselementen wijzigden niet sinds Ferraris. Het Hof van Impde met omgeving en de Vlieten zijn de laatste 200 jaar vrijwel niet gewijzigd. Het hof van Leefdaal werd in1221 opgericht als feodale burcht. In Londerzeel zijn nog resten te vinden van een burcht die aan de weg Brussel-Puurs-Mechelen waar ze de Molenbeek kruiste . Op de Van der Maelen kaart zijn nog 4 omwallingen te bemerken omheen de site.

Esthetische waarde:

De relictzone is één aaneengesloten halfgesloten beemdenlandschap van Londerzeel tot Wolvertem waar een aantal mooie kastelen met een kasteelpark er rond liggen. In de onmiddellijke buurt ervan ligt de Boskapel die wel het geraas van het verkeer van de nabijgelegen A12 moet trotseren.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van industrialisering t.g.v. de nabijheid van de A12