R70060: Benedenloop van de Herk en bos van Steenvoort

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Waardevolle bossen met rijke voorjaarsflora.

Historische waarde:

Meerdere Steentijdsites Landschapsecologisch en cultuurhistorisch rijk gebied met historische percelering en relicten van een uitgestrekt bos. Een tiental oude bosjes (Herkenrodebos, Zusterkloosterbos, Sterrebos, Bunders, .) zijn restanten van een uitgestrekt Ferrarisbos (Bois De Steeewoordt en Bois de l’ Abb. De Herkenrode) dat in de loop der tijden versnipperde. Deze relictbosjes hebben een rijke voorjaarsflora. Tussen deze bossen zijn uitgestrekte blokken met historisch stabiele perceelsstructuur gelegen, vooral tussen Steevoort en Kermt. Grote concentratie verspreid bouwkundig erfgoed, vooral historische hoeven. Haast alle thans voorkomende hoeven zijn terug te vinden op de Ferrariskaart. Zowel Kermt als Steevoort zijn nog rijk aan vakwerkbouw. Stevoort is als kerndorp cultuurhistorisch rijk met : - St. Martinuskerk met ijzerzandsteentoren enpastorie uit de XVIII eeuw; - Kasteel van Steevoort, in roccocco-stijl verbouwd in 1769, voormalige versterkte moerasburcht (minstens 14 e eeuw); - restant van het Sterrebos, voormalig jachtterein van de Steevoortse Heren (vanf 1961 grotendeels verkaveld); - 18e en 19e eeuwse boerderijen : Scholteshof, Hoeve Vuileplas, Hoeve Hompelepomp, Busselkenswinning, ... ; - watermolens op de Herk : Dorpsmolen (olieslagmolen) en Elsartmolen (19e eeuws molenhuis); - Cannaertshof, Loons leen uit 1332, herbouwd in Maaslandse Renaissance.

Esthetische waarde:

Omwille van de oude loofbosjes, bomenrijen en hoeven visueel bijzonder aantrekkelijk gebied.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de landschappelijke identiteit van dit gebied. Afremmen intensieve landbouw. Tegengaan versnippering door infrastructuur. Bescherming van bouwkundig erfgoed (in het bijzonder vakwerkbouw).