R34006: Open landschappen van het straatdorpengebied

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gedeelte van de Vlaamse Vallei, overwegend zandige bodem. Duidelijke overgang naar de cuesta van Oedelem-Zomergem. Vrij vlak gebied. Gelegen in de depressie van het kanaal Gent - Brugge.

Historische waarde:

Zuidrand van de cuesta van Zomergem-Oedelem : tientallen grafvelden en grafheuvels uit de bronstijd aanwezig. Vallei van de Hoogkale van Aalter-Woestijne tot Aalter-Oostmolen : archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd. Ursel Berkenkapel : grafheuvels uit de bronstijd en Romeinse site. Bellem, Hansbekeveer : grafheuvels uit de bronstijd en Romeinse site. Zomergem, Ro : Romeinse tijd. Zomergem, Schuttershoek : grafheuvels uit de bronstijd. Buntelaere : perceleringspatroon en wegenpatroon volgens Ferraris. Vinken-Dries-Woestijnbeek : percelering ongeveer volgens Ferraris, bevat een groot hoevecomplex met kleine bosjes zoals op Ferraris. Wegenpatroon grotendeels volgens Ferraris. Vrekkem : op Ferraris een gebied met moerassige weiden, ook te zien op MGI 1/20,000. In sommige delen is de percelering nog volgens Ferraris, anders is de richting zeker gelijk gebleven.

Esthetische waarde:

Vrij vlak landbouwgebied met een dicht verstedelijkt weefsel (wegen, lintbebouwing). Sterk versnipperde ruimten met een beperkt aantal smalle en verre doorkijken. Buntelaere : weilandcomplex met kleine percelen, onregelmatige vorm, met perceelsrandbegroeiing. Bredelenbuisbeek. Vinken-Dries-Woestijnbeek : kleine regelmatige percelen, overwegend weiland, perceelsrandbegroeiing nog aanwezig. Vrekkem : kleine percelen met perceelsranden.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren resten van open ruimte (s.s.), behoud en herwaardering (restauratie) van de kernen van de belangrijke oorspronkelijke straat- en driesdorpen. Herstel biocorridors die verankerd kunnen worden op de talrijke (19de eeuwse) kasteelparken in de Gentse banlieue. Concentratie in beperkte oppervlakte van nieuwe bewoning en agro- en bio-industriële bedrijven.