R20035: Gravenbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Het Gravenbos en de onmiddellijke omgeving Gravenkasteel ondergingen geen noemenswaardige wijzigingen. De Wijdere omgeving van het bos onderging wel een aantal grotere wijzigingen. De weiden tussen het bos en de Driebosbeek werden na de rooiing van een deel van het bos aangelegd. Dit gebeurde tussen Ferraris en Van der Maelen. De dreven rondom het bos zijn grotendeels verdwenen. Het kasteel Ter Heiden met haar omgeving kreeg pas na Van der Maelen haar huidige vorm. Ook werden de natste weiden en percelen gemengde loofbossen werden omgezet in populieraanplantingen.

Esthetische waarde:

Het omwalde kasteel, midden in het bos, dat via een mooie kastanjedreef wordt bereikt vormt een prachtig ensemble.

Beleidswenselijkheden:

Bescherming