R20033: Kouter van Beigem

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Uitloper van het Brabants Plateau. Het ligt tussen 2 driesen, nl. de Koppendries en de Eversemdries en het Beigem Broek en de Gillebeek.

Historische waarde:

Het landschap is weinig gewijzigd sinds Ferraris. Het is een open landschap met enkel rond de bebouwing houtkanten. Ook de enkele percelen bos dateren al van Voor Ferraris in de huidige omvang. Het zuidwest-noordoost gerichte karrespoor is een oude verbindingsweg tussen Asse en Mechelen.

Esthetische waarde:

Een wijds zicht op de omgeving en de abdijkerk van Grimbergen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van het open landschappelijk karakter.