R40076: Eierenhoek Oudegem

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen in lemig gebied, kleine depressie met beek.

Historische waarde:

Toestand Ferraris: open landschap, enkel perceelsranden langs de beek, klein perceel bos. Percelering nu kleiner dan op Ferraris. Toestand van Vandermaelen en MGI 1/20,000 is vergelijkbaar, enkel de spoorweg Dendermonde - Gent is gewijzigd, doorsnijdt de relictzone.

Esthetische waarde:

Open landbouwlandschap, perceelsranden aanwezig in de omgeving van de beek.