R70014: Benedenloop van de Abeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Vanaf de bron tot voor Reppel behoort het valleigebied tot het Kempens plateau. Vanaf Reppel is er een vrij bruuske daling van meer dan 10 meter naar de Vlakte van Bocholt. De Abeek vloeit in noord-oostelijke richting. Ze snijdt vrij diep (5-10 m) in het Kempens plateau. De midenloop wordt sterk beïnvloed door kwel.

Historische waarde:

Toposequentie watermolens, te wijten aan het groot verval dankzij de overgang van het Kempens Plateau (vlak dal), naar de Vlakte van Bocholt (vlak dal). De beekvallei was hoofdzakelijk in gebruik als hooiland (tot op vandaag komen veel ‘verruigde hooilanden’ voor’. De vele bronnen werden via een stelsel van zouwen naar de beek geleid. Een aantal plaatsen in de beekvallei werden bevloeid met beekwater (in overleg met de molenaar) om de mineralenbalans van de bodem weer aan te vullen. In de vallei werd tot na WOI turf ontgonnen. Uit toponymie kan afgeleid worden dat in de vallei vlas werd geroot.

Beleidswenselijkheden:

Verdere uitbouw van het natuurbeheer in deze vallei via verwerving of beheersovereenkomsten met de landbouw.