R20060: Palingspot

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Het gesloten landschap dat tot 50 jaar terug goed bewaard was is nog te herkennen door de perceelsrandbegroeiing die her en der nog aanwezig is.