R70046: Mijn Waterschei & Zwartberg

Verstoring: Voetbalstadion KRC Genk.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Geologische waarde van de terrils. Ecologische waarde van de terrils (typische terrilflora)

Historische waarde:

Arcehologisch belangrijke zone : Oudere Steentijdvondsten-Metaaltijd-Romeinse nederzettingen, Zeer belangrijke cluster met mijnidustriële archeologica : - 6 tuinwijken met monumentale dreven, woontypologieën volgens tuinwijkgedachte met o.a. Eendensquare, Cockerilplaats, - terrils : 2 te Zwartberg, 2 te As (terrils van Waterschei) - André dumontmijn (Waterschei) en Zwartbergmijn met schachtbokken, mijngebouwen, . - gave ingenieurs- en directeurswoningen te Zwartberg Waterschei : cluster mijnindustrieel erfgoed. Voor 1900 was er geen industrie in Genk. De mijnactiviteiten begonnen met proefboringen bij het begin van de 20e eeuw. In 1917 haalde Winteslag als eerste steenkool boven. Waterschei en Zwartberg volgden in 1924 en 1929.

Esthetische waarde:

Wijdse zichten vanaf de terrils van Waterschei.

Sociaal-culturele waarde: Getuigensite van het mijnverleden.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de typische tuinwijken (bouwverordening, bescherming). Vernieuwde functievervulling voor de mijnterrein met respect voor het bouwkundig patrimonium. Opname terrils bij het natuurgebied te As. Vrijwaring terrils van bebouwing (oa windturbines)