R70047: Vijvergebied Midden-Limburg

Verstoring: Crosscircuit Terlaemen. Recreatie in het vijvergebied. Intensieve viskweek in het vijvergebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Uitgestrekt waterrijk gebied ontstaan door turfwinning. Diestiaanheuvelrij oa bestaande uit Galgeberg, Groot bos. Uitzonderlijke natuurwaarde voor moerasvegetaties, moeras-, riet- en watervogels.

Historische waarde:

Grafheuvels uit de bronstijd Op de Ferrriskaart is het noordelijk deel van deze relictzone (ten noorden van de zoge-naamde Nieuwe vijver) reeds grotendeels bos. In het zuidelijk deel (ten zuiden van de Nieuwe vijver) komen reeds heel wat vijvers voor ontstaan door ontvening. De omliggende terreinen zijn zonder uitzondering heideterreinen. De historische waarde van deze relictzone omvat : - vele historische plassen die reeds voorkomen op de Ferrariskaart; vele vroeg 19e eeuwse plassen, vooral ter plaatse Platweyers, Ter Donk en Kolberg; - een heideontginning tussen Schoor, St. Jansheide en de Slangenbeek waarvan de percelering is bewaard, - grote oppervlakte Ferrarisbos en Vandermaelenbos in het gebied Bolderberg - Terlamen met o.a. toponiemen Galgeberg, Grootbos, Vogelzangbos. Belangrijk bouwkundig erfgoed : Kluis van. Bolderberg, watermolen, Kasteel van Terlaemen, Kasteel van Vogelzang, Nieuwe schans, Vranckenschans

Beleidswenselijkheden:

Uitwerking globale landschapsecologische visie. Tegengaan uitbreiding van intensieve activiteiten (crosscircuit Terlaemen, intensieve viskweek).