R10076: Kasteeldomeinen Schoten - Merksem - Deurne

Verstoring: Ingesloten door bebouwing en versneden door infrastructuren.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Kasteeldomein Amerlo: sluit goed aan op kasteeldomeinen van R10024. Kasteel van Schoten en Calesberg: bij Ferraris vermeld; uitzicht en structuur van park zijn nog steeds overeenkomstig met Vandermaelen en MGI; geïsoleerd tussen verkavelingen en andere bebouwing; wegenpatroon is nog gedeeltelijk herkenbaar (cf. MGI). Ertbrugge - Zwarte Arend: bij Ferraris reeds opgetekend; domein is gedeeltelijk gaaf en heeft herkenbare structuur die in hoofdlijnen teruggaat tot Ferraris (cf. Vandermaelen en MGI); enkele dreven en bossen zijn nog goed herkenbaar en zorgen voor gesloten karakter (cf. MGI); geschiedenis van domein Ertbrugge gaat terug tot in de 13de eeuw; belangrijk omwille van vroege bewoning (jong-neolithicum, bronstijd en ijzertijd). Kasteel Bouckenborg: dreef en park komen overeen met MGI; volledig ingesloten door bebouwing. Kasteel Rozendaal: herkenbare, doch niet meer gave structuur (cf. MGI); ingesloten door bebouwing. Kasteel Groenendaal: herkenbare structuur, maar niet meer gaaf (cf. MGI); sterk versneden kasteelpark omgeven door bebouwing. Kasteel De Wijngaard: reeds bij Ferraris vermeld; structuur en uitzicht is herkenbaar (cf. MGI). Archeologisch vondst: bewoning uit Late-Ijzertijd nabij Brem (Deurne, ten noorden van Ertbrugge) (slechts gedeeltelijk in relictzone).

Esthetische waarde:

Enkele ‘groene’ vlekken binnen en aan de rand van verstedelijkt gebied; vroegere verbinding met landelijke omgeving is verloren gegaan; nu zelf de rol van ‘open ruimte’ binnen bebouwing. Domein Ertbrugge - Zwarte Arend: esthetisch belangrijk door grote diversiteit in de plantengroei.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere versnippering en bebouwing.