R10024: Peerdsbos en aanpalende kasteeldomeinen

Verstoring: Peerdsbos is gedeeltelijk aangetast door verkavelingen. E19 doorsnijdt het gebied. Domein van kasteel van Brasschaat is gedeeltelijk verstoord door sportinfrastructuur. N115 doorsnijdt enkele kasteelparken in het zuiden van de relictzone.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Peerdsbos: ouder bos (Esthetische waarde: Voornamelijk gesloten landschap; zuid en zuidoostelijke rand bevat enkele prachtige kasteeldomeinen met duidelijk herkenbare structuur.

Beleidswenselijkheden:

Behoud gesloten landschap en binding met kasteeldomeinen.