R10034: Open Akker Kruisweg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Open akker nabij gehucht Kruisweg bleef deels nog open (cf. MGI). Perceelsstructuur is nog vaag herkenbaar.

Esthetische waarde:

Kleine open akker ingesloten door bebouwing.

Beleidswenselijkheden:

Openheid akker behouden.