R30060: Bos van Houthulst en Vrijbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Vroeger groots uitgestrekt woud, strekte zich uit tussen Diksmuide, Ieper, Roeselare en Torhout. Nadien gerooid door Spaanse, Oostenrijkse en Franse bezetters. Nu 3/4 akkerland, zuidelijk deel herbebost in interbellum. Boswegen aanwezig vanaf 1790, enkele heiderelicten aanwezig die spontaan aan het verbossen zijn, voormalige vijvers en vennen aanwezig ten gevolge van de ontvening, gebouwen en wegeninfrastructuur aangelegd op militair domein (1921). Relicten van het vroegere woud nog aanwezig : kleine bospercelen, dreven en een geometrisch wegenpatroon.

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische zichten langs bos van Houthulst.

Beleidswenselijkheden:

vrijwaren landelijk karakter met verspreide boerderijen in een open landbouwlandschap, bufferen van industriële en commerciële complexen in de open ruimte rond de kleinstedelijke kernen, behoud van de silhouetten van de steden en dorpen als blikvanger