R20074: Negenbunders- Abdij Vlierbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

De dreven, de abdijsite en de akkers er rond zijn bewaard zoals ze 200 jaar geleden waren. Een deel van de weiden langsheen de Molenbeek is wel omgezet in populieraanplantingen en een aantal vijvers zijn verdwenen en omgezet in weide en bos.

Beleidswenselijkheden:

De volledige relictzone beschermen.