R10080: Polder van Zwijndrecht

Verstoring: A14 en N49 doorsnijden het gebied; bebouwingsdruk vanuit Zwijndrecht.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Polder van Zwijndrecht ter hoogte van Fort Zwijndrecht: wegenpatroon is nog herkenbaar (cf. MGI en Ferraris); perceelsstructuur nog relatief intact en zelfs nog voorzien van opgaande begroeiing, waardoor het eertijds gesloten karakter nog aanwezig is (cf. Ferraris en MGI); naar Burcht toe meer bebouwing en minder opgaand groen. Vallei van de Zwaluwbeek: duidelijk te herkennen beekvallei door opgaande begroeiing en kleinschalige, vochtige weilanden (cf. MGI). Halve Maan en Neerstraathoek: wegpatroon nog ongeveer aanwezig (cf. MGI); perceelsstructuur nog ongeveer intact, maar gesloten karakter is nagenoeg volledig verdwenen.

Esthetische waarde:

Versnipperd gebied met vaag uitzicht van de oude polder van Zwijndrecht, aansluitend op het Oost-Vlaamse Land van Waas.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verder bebouwing.