R40042: Kouter Vosselare en Platte Gracht

Verstoring: De relictzone valt helemaal in het ruilverkavelingsgebied Vosselare (25/12/88).

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op het interfluvium tussen Leie en Oude Kale.

Historische waarde:

Noordhout: percelering grotendeels zoals Ferraris Kouter Vosselare: open landbouwgebied zoals op Ferraris, wegenpatroon en verspreiding van de bebouwing is gaaf en herkenbaar. Gebied rond de Platte Gracht: meersgebied met domein van kasteel. Situatie van Ferraris nog redelijk herkenbaar tov Vandermaelen en MGI 1/20,000.

Esthetische waarde:

Perceelsranden allemaal verdwenen : nu open landschap. Vrij regelmatige percelering, verspreide bebouwing.