R70033: Mijn Beringen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Mijnsite van Beringen met terrils, tuinwijken en meerdere beschermde monumenten als industrieel erfgoed. Concessie in 1907. Exploitatie vanaf 1922.

Esthetische waarde:

Zichten op en vanaf de terril (op het militair domein en de vallei van de Zwarte Beek).

Beleidswenselijkheden:

Herbestemming van het mijnterrein met respect voor het mijnindustrieel erfgoed. Behoud van het tuinwijkaspect in de mijncités.