Kasteel van Leefdaal

Ankerplaats ID:A20040

Omschrijving

Leefdaal is gelegen in de vallei van de Voer, een bijrivier van de Dijle, tussen Leuven en Tervuren en ten noorden van het plateau van Duisburg. De wegen die afdalen naar de vallei in de nabijheid van het kasteel zijn holle wegen die wel een brede bestrating gekregen hebben. Ter hoogte van het kasteel ligt op de andere oever van de Voer een grote vijver. Op de Voer staat een verbouwde restant van een vroegere watermolen. Delen van de Voervallei zijn drassig en tellen meerdere bronnen. De heerlijkheid Levedale stamt uit de 11de of 12de eeuw. Oorspronkelijk stond er een feodale burcht op de plaats van het huidige kasteel: deze had een defensieve ligging op een terras van de heuvelhelling. In het huidige gebouw is nog een deel terug te vinden van de oorspronkelijke donjon, die in de 15de eeuw zou moeten gesitueerd worden, de periode waarin de familie de Merode in het bezit kwam van Leefdaal. Het huidige met een kruisribgewelf overkluisde niveau vormt een deel van de kelderverdieping van de donjon. Van het oorspronkelijke slot werden de ringmuur en de poorttoren afgebroken, enkel twee ronde torens vooraan bleven over. Na 1775 kwam het domein in het bezit van de familie de Liedekerke. Verbouwingen gebeurden in de 19de eeuw. In de tuinstructuur zijn nog terrassen uit de barokke periode herkenbaar. Daarnaast zijn ook aanplantingen uit de romantische periode aanwezig. De beboste siertuin werd verlandschappelijkt met een ringpad. Het parkbos strekt zich uit tot tegen de steenweg Leuven-Tervuren. Ten oosten van het domein liggen akkerlanden. De band met het dorp is duidelijk merkbaar aan de kerkweg die van het kasteel naar de kerk loopt. De Sint-Lambertuskerk van Leefdaal heeft een romaanse oorsprong, de toren dateert van het begin van de 13de eeuw. De kerk werd verbouwd in de 17de en 18de eeuw.

Landschapswaarden

Historische waarde

Het is een belangrijke feodale burcht die sinds de 17de eeuw weinig werd verbouwd en een groot architecturaal belang heeft. De landschappelijke band met de dorpskern (rechte beukendreef) is een tekenend voor de plaats van het domein binnen de feodale dorpsgemeenschap. Onder de oppervlakkige 19de-eeuwse heraankleding van het domein zijn oudere structuren (o.m. terrasvormen) zichtbaar, waarvan gebruik gemaakt werd bij de aanleg van een neo-formele, zgn. Franse tuin.

Esthetische waarde

De natuurlijke schoonheid van de site, met de vallei van de Voer en een grote vijver, wordt vergroot door de architecturale kwaliteit van de oude gebouwen (kerk, kasteel en bijgebouwen) en het park.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • rivier
 • vallei
Moerassige gronden:
 • moeras

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park
Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon
 • plein
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • toren
Molens:
 • watermolen
Kerkelijk erfgoed:
 • kerk

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad
 • kerkwegel

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • dreef
Kunstmatige waters:
 • vijver
Bos:
 • loof

Opmerkingen en knelpunten

Enkele verspreide gebouwen, woonkern rond de kerk