R30077: Douvevallei

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Bijrivier van de Leie, vallei vormt een brede depressie tussen de centrale en de zuidelijke heuvelkam van de Westvlaamse Heuvels. De beek ontspringt op de zuidelijke flank van de Vidaigneberg.

Historische waarde:

Oude Romeinse heirbaan van Bavai naar Cassel liep door de vallei. De regelmatige, grote blokpercelen en de sterk verspreide bewoning wijzen op een vroege ontginning. Structurele kenmerken grotendeels volgens 18de eeuw (wegenpatroon, percelering). Tijdens WOI vormt het gebeid het toneel van talrijke veldslagen en het hele gebied wordt als het ware omgewoeld : alle bomen, hagen en boomgaarden verdwijnen hierdoor. Talrijke oorlogsmonumenten houden de herinnering aan WOI levendig.

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische en gerichte zichten in vele richtingen, skyline topografisch begrensd. Zacht golvend open heuvellandschap met duidelijke vallei, geïsoleerde sterk verspreide bebouwing, open landschap, grote regelmatige percelen. Weiden in de alluviale vlakte en akkers op de aansluitende hellingen. De vallei wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal grote hoeven die verspreid over het gebied voorkomen. Het landgebruik bestaat voornamelijk uit vrij grote weidepercelen met een gematigde perceelsrandbegroeiing. De zijbeken van de Douve creëren een zachtgolvend heuvellandschap, dat vrij open is. Enkel erfbeplanting en bomenrijen langs enkele beekjes komen voor.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van het landelijk karakter aansluitend bij de Westvlaamse Heuvels