R40084: Moortelbos, Hooimeersbeek, Ettingebos

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Sluit aan bij het heuvelland van Midden-België. Is gelegen in zandlemig tot lemig gebied. Kleine beekvallei.

Historische waarde:

Moortelbos: aanwezig op Ferraris en Vandermaelen, vorm en structuur duidelijk herkenbaar Ettingebos: idem, groot boscomplex met ten oosten een parkgebied met duidelijke structuur en kasteel met omwalling. Bossen worden onderling verbonden door kleine beekvallei, herkenbaar aan de natte weilanden. Toestand van Vandermaelen en MGI vergelijkbaar, oppervlakte van de bossen wel gedaald.

Esthetische waarde:

Zacht golvend landschap, gelegen op een laag, versneden plateau. Bosgebieden gelegen in een open landschap, geen tot zeer weinig bebouwing in de relictzone. Kleine beekvallei nog redelijk te herkennen door de weinige resten van perceelsranden en bomenrijen langs de beek.