R70037: Mijn Zolder

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Geologische waarde : mijnterril Geomorfologische waarde : landduinen noordoost-zuidwest georiënteerd tussen de beekvalleien

Historische waarde:

Industrieel erfgoed van de mijn van Zolder, bestaande uit geklasseerde gebouwen, de tuinwijk Lindeman en de terril. Concessie in 1907. Begin exploitatie in 1930.

Esthetische waarde:

Zichten op en vanaf de terril van Zolder (op militair domein en vallei van de Zwarte Beek).

Beleidswenselijkheden:

Behoud door herbestemming van het mijnpatrimonium en opname van de terril in het ecologisch impulsgebied van de Zwarte Beek.